NÁŠ PŘÍSTUP

Pobyt v přírodě a vedení k ekologii a zodpovědnosti.

Individuální přístup, učení se z vnitřní motivace.

Kreativní práce průvodců, minimum frontální výuky, otevřená a ohleduplná komunikace.

Respektování rámcového vzdělávacího programu, společné tvoření portfolií potřebných při přezkoušení.

Úzká spolupráce s rodinou.


U NÁS