SEZNAMTE SE S NÁMI

Proč Skulina?

Jsme neziskový spolek sdružující děti v individuálním vzdělávání, který svou cestu započal před třemi lety v pronajaté maringotce v areálu Dětský ráj Svatošky v Karlových Varech. Nyní už se nacházíme na jedinečném místě v Slavkovském lese v Doubí. Máme zde vybudované nové zázemí dvou jurt. Obě tyto jurty jsou postaveny z grantu Ministerstva životního prostředí a darů našich četných podporovatelů.

Skulinu chápeme jako místo, kam se můžeme schovat a kdykoliv vylézt, rozlétnout se a cítit za zády oporu.
Nabízíme předškolní a školní vzdělávání v příjemném a podnětném prostředí, kde se děti mohou svobodně vyjadřovat, učit se vlastním tempem, bez strachu a nátlaku. Cítit se sebevědomě a přijímat i své nedostatky. Děti podporujeme v samostatném rozhodování a přijímání následků za ně.


Učíme se venku

Učit se venku je přirozené. Děti se učily venku více než 99 % lidské historie. Jsou na to připravené.


Co se naučíme skrze zážitky venku, se v mozku ukládá hlouběji a snadněji se vybavuje. Kontakt s přírodou zlepšuje pozornost a soustředění. Učení venku je názorné, trojrozměrné, pestré. Přináší mnoho nových podnětů nejen pro naše smysly, ale i pro naše myšlení.
Nejsme zaměřeni na konkrétní vzdělávací program (Waldorf, Montessori, Sfumato, Hejného metoda atd.). Používáme vše, co děti otevřeně přijímají a tudíž vede ke zdárnému cíli. Děti řeší společné i samostatné projekty, spolupodílí se na vedení školy, na vytváření pravidel a směru výuky. Dále navrhují výlety, aktivity, návštěvy…
Děti mají svou školu rády. Radost z učení je jedna ze zásadních dovedností pro sebevzdělávání. Proces učení je stejně důležitý jako samotný cíl. Samozřejmostí je úzká spolupráce s rodinou.maringotka3

Stravování

Děti si nosí vlastní dopolední a odpolední svačinku. Oběd zajišťujeme pro zájemce my. Je možné si nosit i vlastní. Snažíme se jíst zdravě a vyváženě. Jídla jsou připravovaná s láskou z lokálních surovin s ohledem na roční období. Nepoužíváme náhražky ani dochucovadla. Povětšinou máme jídla vegetariánská a bezcukrová, ovšem nejsme v tom striktníPříspěvky na provoz

Cena měsíčního školného činí 3.600 Kč. Stravné není zahrnuto v ceně školného. Hradí se současně se školným. Cena denního jídla je 80 Kč. Smluvní podmínky upravuje Smlouva o poskytování vzdělávání, kterou rodiče podepisují před nástupem dítěte do školy.Škola Skulina není registrovanou školou dle školského zákona 561/2004 Sb., děti zde neplní povinnou školní docházku. Je zcela na zodpovědnosti rodičů, aby dítě zapsali v základní škole a zajistili pro dítě individuální vzdělávání dle § 41 školského zákona. Skulina může rodičům poskytnout informace a podporu k realizaci žádosti o individuální vzdělávání v ZŠ.