1) Všechny vypsané státy najdeš na území Evropy. Dva z nich ale zasahují i do asijského kontinentu. Víš které?


Odpověď: z vyobrazených států se jedná pouze o Rusko a Turecko. Mimo tyto dva se ale na území obou kontinentů nachází také Gruzie a Ázerbájdžán.
2) Víš, která dvě zvířata mají kel/kly?


Odpověď: kel je vlastně takový dlouhý zub. Asi nejznámějším majitelem klů je slon, ale ze zvířat z druhého úkolu ho mají krom slonů i narvalové. Dále pak třeba mroži či vyhynulí mamuti.
3) Poznáš, který pták (ano, jen jeden) nežije u nás v České republice?


Odpověď: jediným ptákem, kterého u nás nepotkáš, je orel bělohlavý. Ten žije na území celé Severní Ameriky, je dokonce národním ptákem a státním symbolem Spojených států amerických. Možná si teď říkáš, že je to nějaká chyba, protože orel u nás přece žije! A máš v tom případě úplnou pravdu! Důležité je ale ono druhové jméno; v České republice můžeš totiž zpozorovat orla mořského či skalního, bělohlavého nikoli.
4) Víš, jaké další druhy kontejnerů ještě existují?


Odpověď: kromě žlutého kontejneru na plasty, modrého na papíry, zeleného na sklo, hnědého na bio odpad, šedého na kovy a černé popelnice na smíšený odpad, existují ještě oranžové kontejnery na nápojový karton (tetra pak) a červené na elektroodpad. Mnohdy se ještě sklo třídí na barevné (zelený kontejner) a čiré (bílý kontejner).
5) V tomto příkladu se setkáváš jen s jednou početní operací; se sčítáním. Víš, jaké jsou další? (dohromady je jich šest)


Odpověď: krom již zmíněného sčítání se jedná ještě o násobení a umocňování a také operace od těchto tří obrácené; odčítání, dělení a odmocňování.
6) Zaměř se na jedno ze šesti zvířat (jakékoli) a vymysli, čím se liší od ostatních pěti. Své odpovědi posílej na email: skolaskulina@gmail.com


Vaše odpovědi: puštík patří na rozdíl od ostatních do třídy ptáci.